Dla sponsorów

 

Szanowni Państwo,

W dniach 27-31 sierpnia 2018 odbędą się w Lublinie dwa międzynarodowe sympozja naukowe:

10th International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and Related Phenomena, Lublin 27-31 sierpnia 2018
http://isshac.org

16th Polish-Ukrainian Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications, Lublin 28-31 sierpnia 2018
http://www.thomascat.info/Scientific/Ukr_Pol/Ukr_Pol.htm

Oba sympozja będą się odbywały w budynku Instytutu Informatyki UMCS, ul. Akademicka 9, 20-033 Lublin. Przewidujemy, że weźmie w nich udział ponad 200 uczestników z całego świata - chemików i fizyków oraz specjalistów z różnych gałęzi przemysłu. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym spotkaniu. Będzie ono okazją do zaprezentowania własnych osiągnięć naukowych, jak również nowoczesnej aparatury i sprzętu laboratoryjnego oraz najnowszych wydawnictw naukowych. Licząc na Państwa uczestnictwo, pragniemy zwrócić się równocześnie z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe organizowanych przez nas Konferencji.

Koszt uczestnictwa firmy wynosi 2500 PLN brutto i  obejmuje:

- bezpośrednią promocję produktów firmy na stoisku wystawowym w holu budynku, w którym będą się odbywały wykłady i sesje posterowe,
- udział w obradach i imprezach towarzyszących jednego przedstawiciela firmy
- zamieszczenie reklamy firmy i artykułów promocyjnych w materiałach konferencyjnych.

Możliwe są również inne formy sponsorowania:
- opłata za wygłoszenie komunikatu reklamowego firmy (15 minut) – 500 PLN brutto
- wpłata dowolnej kwoty na cele organizacyjne lub inne określone przez Sponsora
- ufundowanie nagród dla uczestników sympozjów
- sponsorowanie posiłków i imprez towarzyszących

Informacja o firmach - sponsorach znajdzie się w materiałach konferencyjnych i na stronach internetowych sympozjów.

Wpłaty prosimy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Chemiczne, REGON: 000681170, NIP: 525-105-19-77
00-227 Warszawa, ul. Freta 16
Nazwa banku: mBank, Oddział Lublin
Nr rachunku: 32 1140 1094 0000 4215 8100 1001
Tytuł przelewu: ISSHAC/TESIP + Nazwisko przedstawiciela i NIP firmy dokonującej przelewu)

 

We wszystkich sprawach związanych z uczestnictwem w sympozjum można kontaktować się z następującymi osobami:
dr Konrad Terpiłowski, ; (81) 537 56 39, 693706342
dr Dariusz Sternik, ; (81) 537 56 46, 606764658
dr Mariusz Barczak, , 504028008

 

Adres do korespondencji:

Komitet Organizacyjny ISSHAC/TESIP
Wydział Chemii UMCS, pok. 621
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin